Preston Keres | redskins vs. giants - 9/24/14 | Photo 1